שולחן טקסס עגול

שולחן עץ טבעי

משוייף מולבן

Q-160

8

שולחן טקסס עגול

8

שולחן עץ טבעי

משוייף מולבן

Q-160

שולחן טקסס עגול

8

שולחן עץ טבעי

משוייף מולבן

Q-160