שולחן פלטה חצי עיגול Q120

פלטה Q240

צבע =  עץ

גודל = Q120

שולחן פלטה חצי עיגול Q120

פלטה Q240

צבע =  עץ

גודל = Q120

שולחן פלטה חצי עיגול Q120

פלטה Q240

צבע =  עץ

גודל = Q120