ספת טקסס דו חומה

ספה טקסס עור לעוס לשלושה אנשים

צבע
חום
גודל
160/75

ספת טקסס דו חומה

ספה טקסס עור לעוס לשלושה אנשים

צבע
חום
גודל
160/75

ספת טקסס דו חומה

ספה טקסס עור לעוס לשלושה אנשים

צבע
חום
גודל
160/75