ספה אליזה דו בשמנת

ריפוד PU צבע שמנת.

ספה אליזה דו בשמנת

ריפוד PU צבע שמנת.

ספה אליזה דו בשמנת

ריפוד PU צבע שמנת.